Užitečné odkazy: NOŠENÍ DĚTÍ


video
Kříž s kapsou uvnitř + pár fíglů
autorka: Pavla Jantar Dandová


článek
autorka: Anna Pohořálková


dokument

Rock-a-bye Baby
(video s českými titulky)


článek
autorka: Anna Kšírová


článek

10 důvodů, proč nosit děti
autorka: Anna Kšírová


článek
autorka: Anna Kšírová


článek
autorka: Anna Kšírová


článek
autorka: Anna Pohořálková


článek
Jak se obléct v zimě do mrazu s miminkem v šátku
autorka: Anna Pohořálková


článek

Nošení v horku
autorka: Anna Kšírová


článek

Kojení v šátku
autorka: Anna KšírováBezpečné mateřství podle WHO


1. TĚHOTENSTVÍ, POROD A ŠESTINEDĚLÍ nejsou pro ženu nemocí, ale jen "jiným" fyziologickým stavem, to znamená, že nepotřebuje léčit. Dohled a péče lékaře jsou nutné pouze v některých případech a měly by být jasně vymezeny.

2. MAXIMÁLNĚ MOŽNÝ ROZSAH PÉČE má být ženě v průběhu těhotenství a šestinedělí poskytnut v domácím prostředí, pobyt ženy v nemocnici a návštěvy v ambulanci by měly být omezeny na nezbytný rozsah.

3. MAXIMÁLNÍ ROZSAH PÉČE by měla ženě poskytovat jedna "její" porodní asistentka, kterou si žena může svobodně vybrat stejně jako lékaře a nezávisle na ordinaci lékaře.

4. Z HLEDISKA HOSPODÁRNOSTI by měla být zdravotní péče poskytována vždy na co nejnižší možné úrovni, to znamená, že lékař by neměl provádět výkony, které může zajistit porodní asistentka a porodní asistentka by neměla provádět výkony, které může zajistit ošetřovatelka nebo pečovatelka.

5. JE POVINNOSTÍ PORODNÍ ASISTENTKY podporovat aktivní roli samotné ženy v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí, a pokud je to možné, umožnit ženě právo výběru a rozhodnutí. Proto je nezbytné poskytnout ženě předem maximum potřebných informací.

6. TĚHOTNÉ ŽENY výrazně preferují péči poskytovanou jednou porodní asistentkou nebo jen malým týmem od začátku těhotenství až do konce šestinedělí.

7. JE-LI VŠE V POŘÁDKU, zdravá matka a zdravé dítě nemusí zůstávat ve zdravotnickém zařízení déle než několik dní až hodin po porodu. Naopak, adaptace na novou situaci a nové úkoly je mnohem vhodnější v domácím prostředí.

8. KONTROLNÍ KONZULTACE ŽENÁM 6 TÝDNŮ PO PORODU jsou nejlépe poskytovány porodní asistentkou, popř. lékařem, kteří byli přítomni při porodu, protože jedině oni mohou nejlépe zodpovědět otázky.


9. MATKA A DÍTĚ PATŘÍ K SOBĚ, nelze je oddělovat, a proto by jim měla být poskytována péče jednou osobou - porodní asistentkou, v případě komplikovaného porodu nebo při problémech s novorozencem může být přizván porodník nebo pediatr.


Zdroj:
Světová zdravotnická organizace
Odbor Bezpečné mateřství
1998


O vhodných porodnických postupech


Již před patnácti lety podepsal zástupce ČSSR, prof. MUDr. Zdeněk Štembera (ÚPMD Podolí), v brazilské Fortaleze na zasedání Světové zdravotnické organizace (WHO) doporučení o vhodných porodnických postupech. Bohužel většina porodnic se podle něj dodnes neřídí, neboť dokument sestávající z jednadvaceti bodů není právně závazný.

Světová zdravotnická organizace (WHO)
regionální centrum pro Evropu

SPOLEČNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
O VHODNÝCH PORODNICKÝCH POSTUPECH


FORTALEZA, BRAZIL, 22. - 26. 4. 1985


SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Regionální úřad pro Evropu a regionální úřad pro Ameriku Světové zdravotnické organizace (WHO) pořádaly společnou konferenci, které se účastnilo přibližně 60 účastníků ze Severní a Jižní Ameriky a Evropy. Většinou to byli porodníci, porodní asistentky, pediatři, řídící pracovníci ve zdravotnictví, sociologové, psychologové, ekonomové apod. Konference vypracovala řadu doporučení, které jsou založené na právu ženy na řádnou prenatální péči. Žena sehrává klíčovou roli ve všech aspektech této péče (včetně plánování a uskutečňování této péče). Sociální, emocionální a psychologické faktory jsou rozhodující pro porozumění a provádění vhodné prenatální péče.


VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

1. Ministerstva zdravotnictví by měla umožnit uskutečňování specifické strategie pro zajištění vhodné a dostatečné péče v rámci trhu zdravotnických služeb.

2. Země by měly vyvinout potenciál k provádění přehledů poskytované předporodní, porodní a poporodní péče.

3. Celá společnost by měla být informována o různých variantách porodní péče tak, aby každá žena si mohla vybrat vhodný typ této péče.

4. Ženské svépomocné spolky hrají podstatnou roli v poskytování podpory a informací, zvláště pokud se jedná o těhotenství a porod.

5. Tradiční neoficiální systémy péče by měly spolupracovat s oficiálními systémy ku prospěchu matky. Rovnocenné partnerství těchto systémů, bez vyvyšování jednoho z nich, může být vysoce efektivní.

6. Kursy pro laiky by měly vést k zvýšení znalostí obyvatelstva o sociálních, kulturních, antropologických a etických aspektech porodu.

7. Společnost by měla podporovat kursy porodních asistentek. Povinností porodních asistentek je provádět řádnou předporodní, porodní i poporodní péči.

8. Příprava a vypracování doporučovaných postupů pro péči by měly být multidisciplinární a měly by se jí účastnit všichni, kterých se nějak týká, včetně epidemiologů, sociologů a zdravotnických pracovníků. Ženy, které se budou podrobovat péči, by se měly aktivně účastnit plánování i zhodnocování výsledků a všichni účastníci by měli být řádně seznámeni s výsledky.

9. Informace o porodnické péči nemocniční (poměr císařských řezů apod.) by měly být poskytovány široké veřejnosti.

10. Psychologická pohoda budoucí matky musí být zajištěna umožněním přítomnosti blízké osoby u porodu a návštěv v poporodním období.

11. Zdravý novorozenec musí zůstat u matky, pokud to podmínky umožňují. Vyšetřování zdravého novorozence není důvodem k separaci od matky.

12. Okamžité pokusy o kojení by se měly podporovat ještě na porodním sále.

13. Země s nejnižší perinatální mortalitou by měly mít méně než 10% císařských řezů. V žádné geografické lokalizaci neexistuje důvod k výskytu císařských řezů nad 10 - 15%.

14. Neexistuje důkaz, že provedení císařského řezu po předchozím porodu provedeném císařským řezem transversálně v dolním segmentu. (Tam, kde je možný akutní chirurgický zákrok, je vhodné podporovat pokus o vaginální porod.)

15. Neexistuje důkaz, že rutinní elektronický fetální monitoring intrapartum má positivní efekt na výsledek porodu. Elektronický fetální monitoring by měl být prováděn jen v lékařsky indukovaných případech ( při zvýšeném riziku perinatální mortality ) a u indukovaných porodů. Země, kde je dostatek kvalifikovaného personálu a elektronický fetální monitoring je rutinně prováděn by se měly účastnit výzkumu, jehož cílem je výběr specifických skupin žen, u nichž bude monitoring prospěšný. Do té doby, než budou výsledky takového výzkumu známy, by se národní zdravotnické organizace měly zdržet nákupu takového monitorovacího zařízení.

16. Klystýr a holení pubického ochlupení není indikováno.

17. Těhotné ženy by neměly být nuceny rodit v litotomické poloze (poznámka: V ČR poloha gynekologická vleže s nohami ve třmenech ) před porodem nebo během porodu. Doporučen je dostatek volného pohybu před porodem a svobodný výběr polohy při porodu.

18. Všeobecné používání episiotomie není vhodné. Ochrana perinea alternativními metodami by měla být upřednostňována.

19. Porod by neměl být indukován bezdůvodně, indukce je oprávněná ve specifických situacích. V žádné geografické lokalizaci by nemělo procento indukovaných (vyvolávaných) porodů přesáhnout 10%.

20. Rutinní podávání analgeticko-anestetických přípravků během porodu, které není indikováno jako prevence komplikací, by se nemělo provádět.

21. Protržení membrán není vhodné, pokud tak nevyžaduje značně pokročilý nález porodní. Umělé předčasné protržení, rutinně prováděné, není vědecky oprávněné.


REALIZACE DOPORUČENÍ

1. Vlády by měly určit, které části ministerstva zdravotnictví a které ústavy budou zodpovědné za řízení programu.

2. Měla by existovat finanční kontrola, bránící zneužití vynakládaných prostředků.

3. Porodnické ústavy, které budou mít věcné připomínky, by měly přispět k vytváření vhodného modelu péče předporodní, porodní a poporodní.

4. Výsledky provedených změn by měly být zveřejněny, aby přispěly ke změně chování profesionálů a daly základ k správnému rozhodování žen.

5. Vláda by měla sledovat vývoj změn a povolit používání nových technologií pouze po adekvátním zhodnocení.

6. Měly by být uspořádány národní a místní konference, které se budou zabývat touto problematikou. Měly by se jí účastnit jak poskytovatelé zdravotní péče, tak její uživatelé, zástupkyně svépomocných ženských spolků a media.


SVĚTOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ORGANIZACE
REGIONÁLNÍ ÚŘAD PRO EVROPU

Uvedený dokument (WQ 17585JO) v originálu si můžete vyhledat na webové stránce Světové zdravotnické organizace: http://www.who.dk/search.asp, hledej pod názvem: Appropriate Technology for Birth, Fortaleza, Brazil,1985Šest zásad zdravotní péče pro podporu normálního porodu

Zásada první

Porod je zahájen spontánně


Klíčové body:

Porod normálně začíná ve chvíli, kdy je k tomu vaše tělo i dítě připravené.

Indukce porodu zdvojnásobuje riziko, že budete potřebovat císařský řez.

Skutečnost, že čekáte velké dítě, není zdravotním důvodem k indukci porodu.

Dovolíte-li, aby se porod rozběhl spontánně, zvyšujete svou šanci na to, aby proběhl podle ostatních zásad péče pro podporu normálního porodu.

Celá první část dokumentu ke stažení zde:


Zásada druhá

Volnost pohybu v průběhu první doby porodní


Klíčové body:

Volnost pohybu usnadňuje porod.

Procházíte-li se při porodu a měníte-li pozice, můžete mít rychlejší porod, cítit se pohodlněji, mít větší šanci porodit vaginálně a mít lepší pocit kontroly nad průběhem porodu.

Více volnosti pohybu budete mít, pokud zvolíte místo porodu, které vám dá více možností volně se pohybovat a kde nejsou zdravotnické zákroky používány rutinně.

Celá druhá část dokumentu ke stažení zde:


Zásada třetí

Soustavná podpora při porodu


Klíčové body:

Máte-li při porodu soustavnou podporu, jsou vaše šance na vaginální porod vyšší, a naopak se snižuje pravděpodobnost, že budete nucena sáhnout po lécích na tišení bolesti a že vám zůstanou špatné vzpomínky na porod.

Sestry, porodní asistentky a lékaři často nejsou s to poskytovat soustavnou podporu pouze jediné ženě.

Duly jsou odbornice na poskytování psychické i fyzické podpory při porodu a jsou i zdrojem informací pro rozhodování o péči.

Podporující žena se zkušenostmi s porodem může být důležitou součástí skupiny lidí, která vás podpoří při porodu.

Celá třetí část dokumentu ke stažení zde:


Zásada čtvrtá

Nepřistupovat rutinně k zákrokům


Klíčové body:

Jakýkoli zákrok v průběhu porodu má své přínosy i rizika.

Jsou-li zákroky používány v průběhu normálního porodu, jsou ženy i jejich děti vystaveny zbytečnému riziku.

Měla byste si zvolit poskytovatele péče a místo porodu, kde je dostupná plná škála možností péče a kde přistupují k zákrokům pouze ze zdravotních důvodů.

Celá čtvrtá část dokumentu ke stažení zde:


Zásada pátá

Spontánní tlačení ve vzpřímené nebo gravitačně neutrální poloze


Klíčové body:

Vzpřímené a gravitačně neutrální polohy jsou při tlačení bezpečné a často pohodlnější než ležet na zádech.

Budete-li se řídit vlastním nutkáním tlačit, vystavujete miminko menší zátěži než při řízeném tlačení.

Tlačení v té chvíli a takovým způsobem, jak vás vede přirozené nutkání, je nejlepší cestou, jak zabránit natržení a ochablostí svalů pánevního dna po porodu.

Celá pátá část dokumentu ke stažení zde:


Zásada šestá

Neoddělovat matku a dítě a poskytovat neomezenou příležitost ke kojení


Klíčové body:

Matky a děti sdílejí přirozený instinkt být si po porodu nablízku.

Mít dítě na holém těle má řadu výhod. Mimo jiné usnadňuje kojení, podporuje vytvoření vzájemné vazby a dítě si také lépe udrží vlastní teplotu a méně pláče.

Děti, o které se starají sestry na novorozeneckém oddělení, více pláčou a mohou mít větší problémy s kojením než děti užívající si "rooming-in" se svými matkami.

Ať už bude dítě s vámi v pokoji nebo na novorozeneckém oddělení, vyspíte se stejně.

Celá šestá část dokumentu ke stažení zde:


Zdroje:

Lamaze Institute for Normal Birth
www.aperio.cz

O lásce

Když vám pokyne láska, následujte ji,
i když jsou její cesty tvrdé a strmé.
A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí,
i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi.
A když k vám promluví, uvěřte v ni,
i když její hlas může rozmetat vaše sny jako severák,
pustošící zahradu.

Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž.
Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest.
Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu
a laská vaše nejněžnější větévky, chvějící se v slunci,
tak také sestupuje k vašim kořenům,
lnoucím k zemi, a cloumá jimi.

Svazuje vás, aby vás obnažila.
Prosívá vás, aby vás zbavila plev.
Vymílá vás doběla.
Hněte vás, dokud nezvláčníte.
A pak vás postoupí svému svatému ohni,
abyste se stali svatým chlebem
pro svatou hostinu Boha.

To vše má láska s vámi učinit,
abyste mohli poznat tajemství svého srdce
a v tomto poznání se stali zlomkem srdce Života.

Ale kdybyste snad ze strachu
hledali jen pohodu a rozkoš lásky,
pak by bylo pro vás lépe,
kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky
do jednotvárného světa bez střídání ročních dob,
kde se budete smát, ne však celým svým smíchem,
a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami.

Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe.
Láska neovládá, ani nechce být ovládána.
Neboť lásce postačuje láska.

Milujete-li, neměli byste říkat:
V mém srdci je Bůh,
ale spíše byste měli říct:
Jsem v srdci Boha!

A nedomnívejte se,
že můžete usměrňovat běh lásky,
neboť láska, uzná-li vás toho hodnými,
bude sama řídit váš běh.

Láska nemá jiné přání než naplňovat sebe samu.
Ale milujete-li a musíte-li nezbytně mít nějaká přání,
pak ať jsou to tato přání:

Roztát a být jako horská bystřina,
zpívající svou píseň noci.

Poznávat bolest z přemíry něhy.

Být poraněn svým vlastním pochopením lásky,
a krvácet dobrovolně a radostně.

Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem
a vzdávat díky za další den lásky.

Odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky.

Vracet se večer domů s vděčností
a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost
v srdci a s písní chvály na rtech.


Z knihy Prorok od Chalíla Džibrána
Ochrana osobních údajů

Obracíte se na mě s žádostí o osobní podporu a pomoc (tj. o osobní poradenství/individuální konzultaci)? Jdete ke mně na kurz nebo třeba jen potřebujete telefonickou konzultaci?

Při těchto příležitostech většinou získávám Vaše osobní údaje. Jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu, případně i e-mailovou adresu... Jsou to všechno informace, bez kterých by kontakt mezi námi nebyl často možný a naše setkání těžko mohla proběhnout. Další osobní údaje mi pak často sdělujete přímo v průběhu našich setkání. Občas se stane, že společně pořídíme nějaké fotografie nebo videa.

V tomto textu bych Vás ráda seznámila s tím, jak s těmito Vašimi osobními údaji nakládám.

O Vaše osobní údaje pečuji podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a také podle Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a které nejspíš znáte pod zkratkou GDPR.

Veškeré Vaše osobní údaje chráním před zneužitím, neposkytuji je dalším osobám či organizacím bez Vašeho výslovného souhlasu, vyjma zákonem stanovené činnosti (např. v účetnictví).

Uchovávám je v bezpečném prostředí svého osobního zaheslovaného počítače a osobního zaheslovaného telefonu.

Jakmile naše setkání proběhne a nebudete mít zájem o další konzultace a kurzy se mnou, Vaši adresu, telefonní číslo i další osobní informace smažu, ať už jde o e-mailovou komunikaci, SMS zprávy nebo zprávy na messengeru (Facebook, WhatsApp). O toto smazání osobních údajů můžete kdykoli požádat i Vy sami a já je neprodleně provedu.

Veškeré informace, které se o Vás v průběhu poradenství, setkání a kurzů dozvím, beru jako tajemství, které nesděluji žádným dalším osobám ani organizacím v jakékoli formě, v jaké by bylo možné si s nimi spojit Vaši osobu (např. na supervizích apod.).

Pořizuji-li během našich setkáních jakékoli fotografie/videa, která bych chtěla použít např. jako ilustrační fotografie/videa na svém webu nebo v jiných propagačních materiálech, zveřejňuji je vždy pouze s Vaším písemným souhlasem.

Nerozesílám newslettery a nepoužívám ani žádnou další podobnou formu propagace pomocí e-mailové komunikace apod. O veškerých mých akcích se dozvíte pouze na těchto mých webových stránkách a na mé facebookové stránce.

Pokud máte k ochraně Vašich osobních údajů mojí osobou jakékoli otázky, neváhejte mě prosím kontaktovat.

Mgr. Hana Zámečníková
tel. 777 244 514
e-mail: zam.hanka@gmail.com

Esence SpoKojeného mateřství


Dnes tu pro vás mám něco opravdu speciálního!

Úžasnou nabídku – jednu z těch, které se neodmítají ;-)


Mám tu pro vás zázrak, díky kterému se budete cítit skvěle a uvolněně. Zázrak, který vám dodá sílu a do žil vám vlije radost z mateřství.


Kouzelnou esenci, se kterou se Vám bude báječně kojit!


Zázračnou látku, díky které se budete ve Vaší nové roli mámy cítit šťastná a sebejistá a díky které bude spokojené dokonce i Vaše miminko.


A to není vše!


Tato esence je navíc naprosto přírodní a přirozená. Nehrozí u ní žádné negativní účinky. Její dávkování se vždy automaticky přizpůsobuje vašim potřebám. A je navíc naprosto zadarmo!


Máte o tuto magickou esenci zájem?

Chcete vědět, kde že je k dostání?


Ptáte se, jak je to možné, že
takovýto zázrak nic nestojí?Odpověď je jednoduchá:

Máme jej totiž samy v sobě!Zázrak jménem

OXYTOCIN
Popis:


Oxytocin je hormon, který způsobuje například orgasmus, ale také vypuzování dítěte z dělohy u žen při porodu a vypuzování mateřského mléka z prsou při kojení.


Říká se mu hormon lásky, protože s sebou přináší pocity rozkoše a zamilovanosti při všech těchto činnostech. To znamená, že při orgasmu tento hormon posiluje náš vztah s milovaným mužem a při porodu a po něm při bondingu a kojení posiluje náš zamilovaný vztah k miminku. 
A stejně jako u nás navozuje pocity lásky, bezpečí a důvěry, pohodu a klid i u miminka.Návod k použití:


Položte své nahaté miminko na své nahé tělo (ideálně do přirozené polohy) a nechte působit.

Doporučuje se také hladit miminko po zádech, čichat mu k hlavičce, pusinkovat jej, zahledět se mu do očí, případně jej k tomu všemu houpat v náručí, například za příjemně houpavé rytmické chůze.Účinky:


Díky kontaktu kůže na kůži se oxytocin uvolňuje v dostatečné míře, zvyšuje se produkce mateřského mléka a pocity lásky, bezpečí, klidu a pohody u vás i miminka.Dávkování:


Neomezené.

Se svým miminkem zůstávejte v nepřetržitém kontaktu co nejdéle a co nejčastěji, ideálně neustále, a to i v noci.

Čím více kontaktu, tím více oxytocinu.Kontraindikace:


Žádné.Upozornění:


S aplikací začněte ideálně ihned po porodu. 

Pokud k tomu z jakéhokoli důvodu nedošlo, začněte prostě jakmile můžete. Při pozdějším začátku užívání může dojít k pláči miminka. Nejedná se o negativní účinek oxytocinu, ale o vyplavování negativních účinků předchozí separace. 

Vytrvejte a výsledek se dostaví.

A stojí za to!


Přeji Vám příjemné užívání (si)!

S láskou, Hanka :-)